07/08/2023
Maike Van Damme

Het experiment tijdstraf kent enkele wijzigingen voor het aankomende seizoen. 


Binnen de KBKB competitie heeft de voorbije jaren een experiment gelopen waarbij wangedrag op en om het speelveld ook gesanctioneerd werd door een tijdstraf tijdens de wedstrijd zelf. Hierbij werd tevens een groene kaart ingevoerd als eerste sanctieniveau (tijdstraf, geen verdere consequenties). Dit experiment is afgelopen op het einde van het competitiejaar 2023-2024.

Het Dagelijks Bestuur van KBKB wenst het concept van de tijdstraf te behouden.
Op 4 juli is KBKB er door IKF van op de hoogte gebracht dat IKF een verder experiment “tijdstraf” wenst uit te voeren, gebaseerd op de experimenten die de voorbije jaren in verschillende landen uitgevoerd werden. De bedoeling is om dit principe op te nemen in de spelregels.

IKF is van oordeel dat de groene kaart geen toegevoegde waarde levert, maar neemt in het experiment de mogelijkheid op om drie gele kaarten te tonen (waarvan de derde leidt tot onmiddellijk rood).
Voor KBKB is in het kader van een experiment onmogelijk om dit uit te voeren, aangezien de gevolgen van gele en rode kaarten vastgelegd zijn in het Reglement van Wedstrijden (waar geen experimenten mogelijk zijn).

Bijgevolg beslist het Dagelijks Bestuur om in het competitiejaar 2023-2024 een nieuw experiment “tijdstraf” in te voeren voor alle competitie- en bekerwedstrijden voor senioren en jeugd U15 en hoger.
Hierbij wordt de tekst van het IKF experiment volledig overgenomen, met uitzondering van het feit dat om reglementair-technische redenen de “eerste” gele kaart uit het IKF experiment vervangen wordt door een groene kaart.

De tekst kan u hier terugvinden.