23/06/2024
YVES DAELMANS

Op het feest van de bondsmedewerkers & jubilarissen op 16 juni werden heel wat mensen in de bloemetjes gezet.


Naar jaarlijkse traditie werden de vrijwilligers van de federatie uitgenodigd voor een feestelijke namiddag en daarbij werden ook een aantal medewerkers/vrijwilligers gehuldigd met een ereteken. Voor elk was de aanleiding verschillend, maar hun niet-aflatende inzet voor de federatie hebben ze wel gemeenschappelijk.

Het Bronzen Ereteken werd uitgereikt aan Marlies Van der Sande, gedreven voorzitster van ATBS en sinds 2012 actief in het comité beroepen.  Ook Hans Van Hellemont kreeg dit ereteken. Hans heeft al een jarenlange dienst als scheidsrechter en heeft ook internationaal zijn stempel gedrukt als bondscoach van Frankrijk.

Als Leden van Verdienste werden Christel Gerardts en Astrid Keyser benoemd. Christel was 5  jaar lid van de Raad Van Bestuur en verantwoordelijk voor de directie Jeugd. Astrid op haar beurt is al jaren de drijvende kracht (eerst als lid en nu als voorzitter) van het comité Recreatie.

Yves Daelmans, Marc De Geyter en Jan Fransoo werden op hun beurt gehuldigd als Erelid van de KBKB voor hun bijdrage aan de sport. Yves was 10 jaar lid van de Raad Van Bestuur en verantwoordelijk voor topsport en communicatie. Momenteel focust hij op de internationale relaties, nam het voorzitterschap van IKF Europe op en coördineert de opmaak van het beleidsplan 2025-2028. Marc is een vrijwilliger waar steeds op gerekend kan worden en zijn inzet in verschillende comités combineert hij met een internationaal engagement. Hij is mee de bezieler van het Ros Beiaard tornooi en het jaarlijks jeugdtornooi Vlaanderen. Afzwaaiend IKF-voorzitter Jan Fransoo heeft erg veel betekend voor de sport en onder zijn voorzitterschap werd heel wat gerealiseerd. Jan kreeg zijn gouden speltje reeds tijdens het WK in Taipei.

 

 

Ook werden er enkele bekers uitgereikt: performance coach van de Diamonds, Ruben Tirez, kreeg de Innovatiebeker. Met zijn expertise en inzichten, is hij een ongeziene meerwaarde voor de staf en selectie en worden de campagnes op een andere manier en wetenschappelijk onderbouwd aangepakt.

De vrijwilligers van Vobako zijn al enkele jaren onmisbaar voor het welslagen van ons grootste jaarlijkse korfbalevent: de zaalfinales in Herentals. Zij kregen daarvoor dit jaar de Erebeker KBKB!

Een vrijwilliger die al vele jaren buiten het bereik van de spotlights met hart en ziel actief is als medewerker van het comité evenementen en organisaties en daarnaast vele campagnes als team manager van de nationale ploegen zich uit de naad heeft gewerkt is Chris Van Riet. Zij kreeg meer dan verdiend de Lifetime Achievement Award!

Ook werden de jubelarissen gehuldigd:

50 jaar lidmaatschap: op de foto Walter Bux, Fons Coremans, Ingrid Coremans, Monique Hennebel, Magda Huybrechts, Kamiel Olaerts, Marina Segers, Adri Van Bavel, Marcel Van Damme, Johnny Van Den Broek, Nico Van Krunckelsven, Patrick Wuyts - Marcella Buyens, Marc De Wilde, Robert Huibrechts, Christiaan Mertens (niet aanwezig)

60 jaar lidmaatschap: op de foto Lena Boeye, Annie Clever, Danny Hardies, Frank Janssens, Leo Klerks, Robert Prosman, Nicole Siereveld, Francois Van Geel, José Vanheerentals - Piet Coekaerts (niet aanwezig)

70 jaar lidmaatschap: Herman Gielen, Greta Tossens (niet aanwezig)

80 jaar lidmaatschap: Marcel Snoeckx