27/10/2023
PATRICK RISCH

De Algemeen Directeur zit in de driver's seat van de federatie.
Zij of hij ondersteunt het Bestuursorgaan bij het uitwerken van de beleid, en stuurt de uitvoering hiervan aan, door leiding te geven aan medewerkers en vrijwilligers.

Uitdagend is wel het minste dat we kunnen zeggen. Interesse?  Kijk dan even verder.


De KBKB is op zoek naar een Algemeen Directeur die een sportfederatie in verandering, samen met de beleidsorganen, verder kan uitbouwen, structureren en klaarmaken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

De Algemeen Directeur kan rekenen op een klein professioneel team (sporttechnisch en administratief), de leden het bestuursorgaan, en een grote groep gemotiveerde vrijwilligers om vorm te geven aan nieuw beleid, het vertalen van strategische naar operationele doelstellingen en het uitwerken en implementeren van nieuwe projecten en beleidsfocussen.

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele leiding van de KBKB.
Dit omvat het coördineren en implementeren van het algemene beleidsplan van de federatie over verschillende deelgebieden, aansturen van de medewerkers, beheer van de eigen infrastructuur en de operationele kerntaken van de federatie, gestructureerde en regelmatige rapportering aan het bestuursorgaan (inhoudelijk en financieel) en een correct stakeholdermanagement.

De Algemeen Directeur zal nauw samenwerken met het bestuursorgaan om strategische doelstellingen te formuleren en te verwezenlijken en zo actief door te vertalen naar operationele planning. De focus ligt op het bouwen van sterke, effectieve en efficiënte operationele structuren.

De Algemeen Directeur is het eerste aanspreekpunt voor leden van de federatie, de korfbalclubs, en de talrijke vrijwilligers.

Dit alles in lijn met de uitgewerkte visie met als doel de korfbalsport toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen.

Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie kan je contact opnemen met Patrick Risch, voorzitter van de KBKB, voorzitter@korfbal.be.
We verwachten je kandidatuur uiterlijk 21 november 2023.