24/03/2023
Stefaan Segers

Ontdek hier onder andere een nieuwe locatie in 2023...


(LET OP - Datum Vobako aangepast van 25/6 naar 22/7!!!)

Net zoals de voorbije jaren werd er weer een mooie Flanders Beachkorfbal Tour samengesteld. We begeven ons oa. weer naar de gekende locaties op Sikopi, Blankenberge en Hoevenen. Vorig jaar kwamen er mooie beachvelden aan de clubaccommodaties van Vobako en Limes. Vobako werd toen reeds toegevoegd aan de editie van 2022, op Limes was te kort dag om nog een mooie datum te vinden in de kalender van 2022 maar wordt dit jaar wel toegevoegd aan de kalender. 

De voorbije 2 jaren werkte het comité Beach met veel plezier samen met KC Floriant Merelbeke om ook in Oost-Vlaanderen (Melle) een beachmanche te organiseren. We wensen langs deze weg Floriant ook te bedanken voor de fijne samenwerking de voorbije 2 zomers. In Melle bleek het echter niet evident om een constructieve, langdurige samenwerking op poten te zetten waarbij alle partijen voldoende baat hebben. Daarom ging het comité volop op zoek naar een nieuwe locatie. 

Graag kondigen we dan ook aan dat de Oost-Vlaamse beachmanche zal georganiseerd worden op KC Temse. Aangezien daar ook beach(volleybal)velden liggen op de sportaccommodaties, zijn er voldoende mogelijkheden om een mooie organisatie neer te zetten. Temse liet in het verleden al zien om sterke & mooie organisatie(s) te kunnen neerzetten en we zijn er dan ook van overtuigd dat we hier goed zullen kunnen samenwerken.

Er werd dit jaar gekozen om een iets grotere spreiding neer te zetten doorheen de zomermaanden om ook te proberen onze jeugdploegen iets meer naar onze manches te krijgen. Zowel voor senioren, jeugd als recreanten bewees het beachkorfbal in het verleden al meer dan genoeg zijn meerwaarde om enerzijds actief te blijven in de korfballuwe periode en anderzijds als leuke start of meer alternatieve activiteit doorheen een traditionele voorbereiding. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze ingrediënten zullen leiden tot opnieuw een mooie succesformule!

Inschrijven kunnen jullie alvast hier!

Houd zeker en vast onze beachpagina in het oog de komende weken want ook zij zullen nog de nodige aanpassingen ondergaan!